BMI BARN

BMI uträkning för barn görs inte på samma sätt som för en vuxen. En annan BMI tabell används då för att räkna ut ett mer passande index. Här kan du göra ett test för ungdomar mellan 2 och 20 år. IsoBMI används oftast när det handlar om BMI test för barn.
Ålder:
Kön:
Vikt (kg):
Längd (cm):
Ålder:10 år
Kön:Flicka
Vikt (kg):35 kg
Längd (cm):135 cm
BMI:19.2
Undervikt...14.03
Normalt14.0419.97
Övervikt19.9822.97
Fetma22.98...
BMI räknare